Informations legales

Asociatia Camera Franceza de Comert si Industrie in Romania

SEDIU SOCIAL SI ADRESA DE CORESPONDENTA:

Ethos House, Calea Floreasca, 240B, et. 3,014475, Bucuresti

Cod TVA intracomunitar : RO10474761

Autorizatie nr. : 128/05

Camera Franceza de Comert, Industrie si Agricultura in Romania a fost inscrisa sub nr de inregistrare 28956  ca Operator de Date cu Caracter Personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
 
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, Camera Franceza de Comert, Industrie si Agricultura in Romania  are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Camera Franceza de Comert, Industrie si Agricultura in Romania  prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal ( nume, prenume, telefon/fax, e-mail,  profesie, loc de munca, formare profesionala, imagine ), prin mijloace automatízate si manuale, destinate desfasurarii activitatiilor si serviciilor Camerei Franceze de Comert, Industrie si Agricultura in Romania.

Scopul colect?rii datelor este: reclama, marketing, publicítate si statistica.

Refuzul dvs nu ne permite sa va contactam in conditii optime.

Informa?iile înregistrate sunt destinate utiliz?rii de c?tre Camera Franceza de Comert, Industrie si Agricultura in Romania  si nu sunt comunicate altor destinatari decat cu acordul dumneavoastra prealabil.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficia?i de dreptul de acces, de interven?ie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ?i dreptul de a v? adresa justi?iei. Totodat?, ave?i dreptul s? v? opune?i prelucr?rii datelor personale care v? privesc ?i s? solicita?i ?tergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, v? pute?i adresa cu o cerere scris?, datat? ?i semnat? la Camera Franceza de Comert, Industrie si Agricultura in Romania, Ethos House, Calea Floreasca, 240B, et. 3, 014475, Bucuresti.

 

Dac? unele din datele despre dumneavoastr? sunt incorecte, v? rug?m s? ne informa?i cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________
Observa?ie:

*orice persoan? are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozi?ie poate fi exclus pentru anumite prelucr?ri prev?zute de lege (de ex.: prelucr?ri efectuate de serviciile financiare ?i fiscale, de poli?ie, justi?ie, securitate social?). Prin urmare, aceast? men?iune nu poate figura dac? prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoan? are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit ?i f?r? nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Nos événements

Nos partenaires

  • Air France
  • Apa Nova Bucuresti
  • Apex
  • Arta Grafica
  • BNP Leasing
  • BNP Paribas
  • BRD
  • Banca Transilvania
  • Bertrandt
  • Bookster
  • COS
  • Carrefour
  • Cora
  • Credit Agricole
  • DPD
  • Docprocess
  • EMI INTERNATIONAL
  • Egis
  • Engie
  • Finexpert
  • GSE
  • Gefco
  • Give
  • Gosselin
  • Groupama
  • Groupe Renault
  • Gruia Dufaut
  • H Grup
  • Holcim
  • Immochan
  • Imprimeria Arta Grafica
  • KPMG
  • Klarmedia
  • Mazars
  • Mercure
  • Michelin
  • Novotel
  • OMV Petrom
  • Orange
  • Plastimo
  • PwC
  • SOCIETE GENERALE EUROPEAN BUSINESS SERVICES
  • Samsic
  • Scame
  • Schoenherr
  • TIMAC
  • Telus
  • Total
  • Up Romania
  • Veolia Apa

Contact

Adresa :

Ethos House
Calea Floreasca, 240B, étage 3
014475, Bucuresti

Tel :+40(0)21 317 12 84

ccifer@ccifer.ro 

© 2018 CCI FRANCAISE EN ROUMANIE