Plata în numerar: Noi plafoane incepand cu data de 9 mai

Incepând cu data de 9 mai 2015, plãţile în numerar care depãşesc anumite sume vor fi interzise pentru operaţiunile efectuate între societãţi şi persoanele fizice, precum şi pentru încasãrile realizate de societãţi provenind de la persoane fizice/alte societãţi, sfera operaţiunilor şi entitãţile vizate fiind astfel lãrgitã în raport cu dispoziţiile vechii Ordonanţe a Guvernului nr. 15/1996. Aceste noi dispoziţii au fost introduse de Legea nr. 70/2015 pentru întãrirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasãri şi plãţi în numerar, care abrogã Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996. Aceste modificãri vã sunt prezentate în cele ce urmeazã.

Membrii CCIFER  | 

Limitarea platilor in numerar: cine este vizat?

In conformitate cu Legea nr. 70/2015, plãţile în numerar/încasãrile efectuate între/provenind de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice care exercitã activitãţi independente sau alte entitãţi cu sau fãrã personalitate juridicã se vor realiza numai prin instrumente de platã fãrã numerar.

In ceea ce priveşte tranzacţiile între persoanele fizice, plãţile / încasãrile în numerar efectuate ca urmare a transferurilor dreptului de proprietate, a prestãrii de servicii precum şi cele reprezentând acordarea / restituirea unui împrumut, se vor efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie.

Exceptii

Cu toate acestea, Legea introduce câteva excepţii de la regulile sus-menţionate, fixând câteva plafoane pentru încasãrile/plãţile în numerar. Astfel, încasãrile în numerar de la operatorii economici prevãzuţi la alineatul 1 din Lege – (enumeraţi mai sus) sunt permise în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/operator economic plãtitor şi sunt limitate la un plafon total de 10.000 lei/zi.

Astfel, magazinele de tip Cash & Carry, precum Carrefour, Cora, Metro etc. nu pot încasa în numerar, pe zi, peste 10.000 lei din partea unui operator economic (comerciant) care se aprovizioneazã de la acestea. Restricţia de 10.000 lei pe zi se aplicã şi persoanelor fizice, care nu au dreptul sã facã plãţi peste aceastã valoare, cãtre un singur magazin.

Operatorii economici (comercianţi) pot efectua plãţi în numerar cãtre o persoanã fizicã în limita a 10.000 lei pe zi per persoanã, pentru o serie de operaţiuni, cum ar fi, de exemplu, plata dividendelor sau cumpãrarea unui bun de la o persoanã fizicã etc.

Sanctiuni

Trebuie menţionat cã Legea interzice încasãrile sau plãţile parţiale, atâta timp cât aceste operaţiuni au drept obiectiv eludarea plafonului de 5.000 lei sau a celui de 10.000 lei. De exemplu, un operator economic care doreşte sã plãteascã în numerar o facturã care depãşeşte 10.000 lei poate plãti doar 10.000 lei în numerar, diferenţa trebuind achitatã cu alte instrumente de platã.

Acelaşi lucru este valabil pentru persoanele fizice cãrora li se interzice fragmentarea plãţilor pentru tranzacţii care depãşesc 50.000 lei, dar şi fragmentarea unei tranzacţii care depãşeşte 50.000 lei.

Nerespectarea dispoziţiilor privind plafoanele stabilite pentru încasãri şi plãţi atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale. Sancţiunea atrage plata unei amenzi reprezentând 10% din valoarea sumei încasate / plãţite care depãşeşte plafoanele stabilite de Legea n. 70/2015, dar nu mai puţin de 100 de lei.

O amendã mai severã (3.000 pânã la 4.500 de lei) se aplicã operatorilor economici care oferã avantaje sub orice formã clienţilor lor, pentru a-i convinge sã plãteascã în numerar.

****

Sperãm cã aceste informaţii v-au fost utile!

Cabinet GRUIA DUFAUT

Avocats (Paris & Bucarest)

www.gruiadufaut.com

Nota :Informaţiile prezentate în acest articol nu reprezintã o consultanţă  juridică. Acest articol oferă o serie de informaţii de ordin general, bazate pe legislaţia aplicabilă în ziua publicării sale. Orice demers de a întreprinde sau nu o acţiune nu ar trebui să se bazeze pe aceste informaţii, ci pe o consiliere juridică specifică.

Evenimente viitoare

Partenerii CCIFER

  • Agentia de print
  • Apa Nova Bucuresti
  • April
  • Arta Grafica
  • Arthur Hunt
  • Arval
  • Athenee Palace Hilton
  • BRD
  • Banca Transilvania
  • Benclinov
  • Bouygues
  • COS
  • CRH
  • Cora
  • Credit Agricole
  • EMI INTERNATIONAL
  • Engie
  • Eurest
  • Exploitdaneasa
  • Expur
  • Finexpert
  • Formaeva
  • GSE
  • Gecos
  • Gosselin
  • Groupama
  • Groupe Renault
  • Gruia Dufaut
  • Holcim
  • Hotel Mercure
  • Hotel Novotel
  • Imprimeria Arta Grafica
  • Imsat
  • Invalio
  • Limagrain
  • Marsh
  • Mazars
  • Michelin
  • Nestle
  • Noblesse Group
  • Novotel
  • OMV Petrom
  • Orange
  • Pentalog
  • RFI
  • Samsic
  • Sanofi
  • Serve
  • Sonovision
  • TIMAC
  • Telus
  • Thales
  • Tipomar
  • Total
  • Veolia Apa
  • Veolia Water Solutions

Adresse:

Ethos House
Calea Floreasca, 240B, étage 3
014475, Bucarest

Tél :+40(0)21 317 12 84

ccifer@ccifer.ro

© 2017 CCI FRANCAISE EN ROUMANIE