Comunicare -Presa  •  Business info

#flashinfo, 23 martie. Măsuri de protecție temporară pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina și orientări operaționale pentru gestionarea frontierelor externe

1. Directiva privind protecția temporară

În urma invaziei militare a Rusiei în Ucraina la 24 februarie 2022, Consiliul European a condamnat în termenii cei mai fermi agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, subliniind că acest lucru reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și a principiilor Cartei ONU și un risc la adresa securității și a stabilității europene și mondiale.

În acest context, Comisia a propus activarea Directivei privind protecția temporară pentru a le oferi asistență rapidă și eficace persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina. În temeiul acestei propuneri, persoanelor care fug din calea războiului li se va acorda protecție temporară în UE, adică li se vor elibera permise de ședere și vor primi acces la educație și la piața forței de muncă.

Propunerea introduce protecție temporară pentru trei categorii de persoane:

 • resortisanții ucraineni cu reședința în Ucraina care sunt strămutați începând cu 24 februarie 2022, în urma invaziei militare a forțelor armate ruse de la acea dată;
 • resortisanții țărilor terțe sau apatrizii aflați în situație de ședere legală în Ucraina care sunt strămutați începând cu 24 februarie 2022 în urma invaziei militare de către forțele armate ruse de la acea dată și care nu se pot întoarce în țara sau regiunea lor de origine în condiții de siguranță și durabile din cauza situației din țara respectivă;
 • membrii de familie ai persoanelor care aparțin celor două categorii de persoane menționate mai sus, în măsura în care familia era deja formată în Ucraina atunci când au avut loc evenimentele care au condus la afluxul masiv, indiferent dacă membrul familiei se putea întoarce sau nu în țara sa de origine în condiții de siguranță și durabile.

Având în vedere caracterul extraordinar și excepțional al acestui atac și amploarea noilor sosiri în UE, Directiva privind protecția temporară oferă răspunsul adecvat la situația actuală prin:

 • asigurarea unei protecții și conferirea unor drepturi cu efect imediat: printre acestea se numără dreptul de ședere, accesul la piața forței de muncă, accesul la locuințe, asistență socială, asistență medicală sau de altă natură și la mijloace de subzistență. Pentru copiii și adolescenții neînsoțiți, protecția temporară conferă dreptul la tutelă legală și accesul la educație;
 • reducerea presiunii asupra sistemelor naționale de azil prin crearea unui statut de protecție cu formalități reduse. Astfel se va evita suprasolicitarea sistemelor naționale de azil și statele membre vor fi în măsură să gestioneze sosirile într-un mod ordonat și eficace, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a obligațiilor internaționale;
 • solidaritate sporită și partajarea responsabilității: normele prevăzute în Directiva privind protecția temporară promovează un echilibru al eforturilor pe care le depun statele membre pentru găzduirea persoanelor strămutate din Ucraina. Comisia va coordona o „platformă de solidaritate”, în cadrul căreia statele membre pot face schimb de informații cu privire la capacitatea de primire;
 • sprijin suplimentar din partea agențiilor UE: Frontex, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și Europol pot oferi sprijin operațional suplimentar, la cererea statelor membre, pentru a asigura punerea în aplicare fără probleme a deciziei.

 

2. Orientări operaționale pentru gestionarea frontierelor externe în vederea facilitării trecerii frontierelor dintre Ucraina și UE

Uniunea Europeană este afectată în mod direct de războiul de la frontierele sale externe, în special prin creșterea presiunii migrației ca urmare a miilor de persoane care solicită protecție în statele membre ale UE.

În acest context, Comisia a prezentat orientări care se axează pe măsurile aflate la dispoziția statelor membre pentru a se asigura gestionarea eficace și eficientă a trecerii de către persoanele care părăsesc teritoriul Ucrainei a frontierelor cu Polonia, Slovacia, Ungaria și România și pentru a se evita congestionările la frontiere și în jurul frontierelor, menținând în același timp un nivel ridicat de securitate pentru întregul spațiu Schengen.

Aceste măsuri includ:

 • simplificarea controalelor la frontierele UE cu Ucraina: în temeiul normelor Schengen, polițiștii de frontieră pot relaxa temporar verificările la frontieră în circumstanțe excepționale pentru anumite categorii de persoane;
 • flexibilitate în ceea ce privește condițiile de intrare: în conformitate cu normele Schengen, polițiștii de frontieră pot autoriza intrarea pe teritoriul unui stat membru a cetățenilor din țări terțe din motive umanitare, chiar dacă nu îndeplinesc toate condițiile de intrare (de exemplu, chiar dacă nu dețin un pașaport sau o viză valabilă);
 • permiterea trecerilor prin punctele temporare de trecere a frontierei, pe lângă punctele oficiale de trecere a frontierei: acest lucru ar putea contribui la reducerea întârzierilor la frontieră în situația actuală;
 • acces facil pentru serviciile de salvare și asistență umanitară: statele membre ar trebui să ia măsuri speciale pentru a facilita intrarea și ieșirea serviciilor de salvare, a poliției și a pompierilor, inclusiv pentru a oferi asistență medicală, hrană și apă persoanelor care așteaptă să treacă frontiera;
 • bunuri personale și animale de companie: persoanele strămutate din Ucraina pot aduce bunuri personale fără taxe vamale.

 

Surse:

Plus de #flashinfo

Comunicare -Presa

Climate Change Summit

#schimbariclimatice #BRD #SocialInnovationSolutions #mediu #greenccifer

Tous les #flahinfo

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Descoperă spațiul tău personal pe ccifer.ro !

Close

Descoperă spațiul tău personal pe ccifer.ro !