Nouveaux membres

TECHWISE ELECTRONICS

TECHWISE ELECTRONICS este o companie românească, fondată de ingineri cu o vastă experiență în domeniul ingineriei și a dezvoltării de software, cu proiecte de succes implementate atât în România, cât și în afara granițelor, de mai bine de 30 de ani.

Ultimii ani au fost dedicați producerii de:

  • celule robotizate de sudură, vopsire și manipulare 
  • sisteme de bike-sharing, gândite special pentru municipalități, astfel încât să reprezinte o soluție de mobilitate, alternativă sau completare a transportului în comun.

Interconectareaunicitatea și durabilitatea sunt principiile care stau la baza sistemului de bike-sharing CICLO. Este conceput să funcționeze ca alternativă, completare a transportului în comun, flexibil din punct de vedere al implementării, fiind disponibil de achiziționat atât de municipalități și instituții, cât și în regim de franciză.

Sistemul este proiectat astfel încât caracteristicile sale (structura robustă și particularitățile bicicletelor, modul inteligent de andocare, dezvoltarea constantă a software-ului, hardware-ului și a auxiliarelor pentru a fi în pas cu tehnologia) asigură fiabilitatea și poate fi utilizat la scară largă.

Misiunea CICLO este de a interconecta localitățile și operatorii economici printr-un sistem de mobilitate durabil, acoperind golurile din rețelele de transport și fiind prietenos cu mediul.

ROBOTOOLS servește ca partener pentru producătorii din industria mică și mijlocie, oferă și integrează celule robotizate în cadrul proceselor de producție cu activitate de vopsire, sudură și manipulare. Echipa lucrează împreună cu operatorii pentru a le oferi “la cheie” celula robotizată optimă pentru afacerea lor și oferă flexibilitate prin modalitățile de plată.

Misiunea ROBOTOOLS este de a maximiza procesele de producție în industriile de vopsire, sudură și manipulare, bazată pe randamentul execuției, reducerea costurilor, creșterea vânzărilor și a profitului.

 

Contact:

Str. Prelungirea Craiovei, nr.107, cod poștal 117141, Județul Argeș, Romania

www.techwise.ro

contact(@)ciclo.ro

contact(@)robotools.ro


EN
 

TECHWISE ELECTRONICS is a Romanian company, founded by engineers with extensive experience in the field of engineering and software development, with successful projects implemented both in Romania and abroad, for more than 30 years.

The last years were dedicated to the production of:

- robotic welding, painting and handling cells

- bike-sharing systems, designed especially for municipalities, so that they represent a mobility solution, alternative or complementary to public transport.

Interconnection, uniqueness and sustainability are the principles that underlie the CICLO bike-sharing system. It is designed to function as an alternative, to complement public transport, flexible in terms of implementation, being available for operation by both municipalities and institutions, and in franchise.

The system is designed so its features (robust structure and features of bicycles, intelligent docking, constant development of software, hardware and auxiliaries to keep up with technology) ensure reliability and can be used on a large scale.

CICLO’s mission is to interconnect localities and economic operators through a sustainable mobility system, covering the gaps in the transport networks and being environmentally friendly.

ROBOTOOLS serves as a partner for small and medium industry manufacturers, offers and integrates robotic cells in production processes with painting, welding and handling activities. The team works together with the operators to offer them "turnkey" the optimal robotic cell for their business and offers flexibility through payment methods.

ROBOTOOLS’mission is to maximize production processes in the painting, welding and handling industries, based on execution efficiency, cost reduction, sales growth and profit.

Contact:

Str. Prelungirea Craiovei, nr.107, postal code 117141, Argeș County, Romania

www.techwise.ro 

contact(@)ciclo.ro

contact(@)robotools.ro

Plus d'actualités

Dana Gruia Dufaut

Dana Gruia Dufaut, fondatrice du cabinet d'avocats Gruia Dufaut, devenu au début de l’année 2024 GRUIA DUFAUT & ASSOCIES, Société Civile...

Toutes les news

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin
Fermer

Découvrez votre espace privé sur ccifer.ro !