Alexandra-Maria BOCSEConsilier de Stat - Departamentul Climă și Sustenabilitate, Administrația Prezidențială

Alexandra-Maria Bocșe (n.1987) a absolvit un Doctorat în Politică și Studii Internaționale la Universitatea din Cambridge (în 2017), printre primii din an. A beneficiat de o bursă de excelență academică de la Trinity College Cambridge în timpul doctoratului.

Alexandra-Maria Bocșe are peste șapte ani de experiență în predarea atât la nivel de licență, cât și la nivel de master, a cursurilor de Politică Europeană, Politică Globală a Energiei și Mediului și Afaceri Internaționale la Universitatea din Cambridge, London School of Economics și King's College London. Din 2011, a lucrat, de asemenea, în roluri de analiză/consiliere sau a oferit consiliere pentru Uniunea Europeană, guverne ale statelor UE și organizații interguvernamentale, în ultimii ani în special în domeniul politicii și economiei energiei și climei.

Alexandra-Maria Bocșe a fost numită consilier de stat la 1 septembrie 2020.

Alexandra-Maria Bocșe (née en 1987) a obtenu un doctorat en Politique et Études Internationales de l'Université de Cambridge (en 2017), parmi les premiers de l'année. Elle a reçu une bourse d'excellence académique du Trinity College Cambridge pendant son doctorat.

Alexandra-Maria Bocșe a plus de sept ans d'expérience dans l'enseignement niveau licence et master, des cours en Politique Éuropéenne, en Politique Globale de l’Énergie et de l’Environnement en affaires internationales à l'Université de Cambridge, à la London School of Economics et au King's College de Londres. Depuis 2011, elle a également travaillé dans des rôles d'analyse / de conseil ou a fourni des conseils à l'Union européenne, aux gouvernements de l'UE et aux organisations intergouvernementales, ces dernières années, en particulier dans le domaine de la politique énergétique et climatique et de l'économie.

Alexandra-Maria Bocșe a été nommée conseillère d'État le 1er septembre 2020.

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin
Fermer

Découvrez votre espace privé sur ccifer.ro !