Elena FARCAȘefa Serviciului de Relații Internaționale al Primăriei Municipiului Iași

Elena FARCA este Șefa Serviciului de Relații Internaționale al Primăriei Municipiului Iași şi coordonator de proiecte europene de cooperare teritorială Interreg Europe și Urbact

Din 2010 a coordonat 8 proiecte europene, cu orașe partenere din peste 20 de țâri. Este absolventa Facultății de Litere din cadrul Universității „Al I Cuza” din Iaşi şi a făcut un Master de Dezvoltare Regională Durabilă în cadrul Centrului de Studii Europene. În iulie 2018 a participat la sesiunea de vară a Universității Europene pentru Inovare Publică Teritorială la Rennes, iar în decembrie 2018 a urmat un stagiu de formare la Centrul Național de Formare pentru Funcționari Publici CNFPT (Centre National de la Fonction Publique) la Strasbourg. În 2019 a câștigat pentru Municipiul Iași marele premiu al competiției ”Ville Durable” și a participat la vizita de studiu de la Dijon. In 2022 a participat la cursuri de formare profesională în Norvegia. A organizat numeroase evenimente și proiecte de promovare economica sau culturală a Municipiului Iași împreună cu Ambasadele acreditate în România și cu parteneri instituționali externi.

 

Elena FARCA est responsable du service des relations internationales de la municipalité de Iasi et coordinatrice des projets de coopération territoriale européenne Interreg Europe et Urbact.

Depuis 2010, elle a coordonné 8 projets européens, avec des villes partenaires de plus de 20 pays. Diplômée de la Faculté des Lettres de l'Université "Al I Cuza" de Iași et titulaire d'un Master en développement régional durable au Centre d'études européennes, elle a participé en juillet 2018 à la session d'été de l'Université européenne de l'innovation publique territoriale à Rennes et en décembre 2018 à une formation au Centre national de formation des fonctionnaires CNFPT (Centre National de la Fonction Publique) à Strasbourg. En 2019, elle a remporté le grand prix du concours "Ville Durable" pour la municipalité de Iasi et a participé à la visite d'étude à Dijon. En 2022, il a participé à des cours de formation en Norvège. Elle a organisé de nombreux événements et projets pour la promotion économique ou culturelle de la municipalité de Iasi en collaboration avec les ambassades accréditées en Roumanie et avec des partenaires institutionnels extérieurs.

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin
Fermer

Découvrez votre espace privé sur ccifer.ro !