Ömer TETIKCEO, Banca Transilvania

Ömer Tetik este născut în Hamburg și a crescut în Izmir. Prima limbă vorbită a fost germana, iar turca a învățat-o bine la cinci ani, când familia s-a mutat în Turcia. 

Pentru că şi-a dorit să urmeze o carieră domeniul economic, a optat pentru cursurile Universității Tehnice Orientul Mijlociu (Ankara), Facultatea de Științe Economice, unde a absolvit Magna Cum Laude. Își începe cariera la Ata Securities, în Izmir, iar un an mai târziu pleacă la Istanbul, pentru a face parte din echipa Trezorerie a Finansbank. În 1997 se mută în Rusia, ca manager al departamentului Trezorerie și Piață de Capital din cadrul Finansbank Moscova. 

În anul 2000, Finansbank decide să îi aloce o nouă misiune – România – ca vicepreședinte adjunct. In cadrul Credit Europe Bank (ex Finansbank) ajunge, în 2010, vicepreședinte și președinte. Din 2013 este CEO al Băncii Transilvania.

Skills: Abordarea Win-Win; Tenacitatea; Managementul oamenilor
Role model: Jeff Bezos, Warren Buffett
 

Ömer Tetik est né à Hambourg et a grandi à Izmir. La première langue parlée était l'allemand et le turc l'a bien appris à l'âge de cinq ans, lorsque la famille a déménagé en Turquie.
Parce qu'il voulait poursuivre une carrière en économie, il a opté pour des cours à l'Université Technique du Moyen-Orient (Ankara), Faculté de Sciences Economiques, où il est diplômé de Magna Cum Laude. Il a commencé sa carrière chez Ata Securities, à Izmir, et un an plus tard, il est parti à Istanbul, pour faire partie de l'équipe Trésorerie de Finansbank. En 1997, il a déménagé en Russie, en tant que directeur du département Trésorerie et Marché des Capitaux au sein de la Finansbank Moscou.
En 2000, Finansbank a décidé de lui confier une nouvelle mission - la Roumanie - en tant que vice-président adjoint. En 2010, il devient vice-président et président de Credit Europe Bank (anciennement Finansbank). Depuis 2013, il est CEO de Banca Transilvania.

Skills: approche win-win; Ténacité; Management des gens
Role modele: Jeff Bezos, Warren Buffett

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin
Fermer

Découvrez votre espace privé sur ccifer.ro !