Adunarea Generala a Aderentilor

Adunarea Generala a Aderentilor CCIFER are loc in fiecare an in luna martie. Cu aceasta ocazie CCIFER lanseaza si Raportul anual de activitate.

In conformitate cu articolul 16.1.1 din Statutul CCIFER, Adunarea Generala a Aderentilor este formata din ansamblul membrilor CCIFER cu cotizatia platita la zi.

Statutul precizeaza doua situatii de reprezentare a membrilor CCIFER in cadrul Adunarii Generale:

1. Reprezentantul legal al societatii nu poate fi prezent – el deleaga un salariat din societatea sa prin intermediul formularului de inscriere.

2. Reprezentantul legal al societatii nu poate fi prezent – el imputerniceste orice alta persoana la alegere (reprezentant al altei societati sau orice persoana fizica). 

Societatile care nu au cotizatia platita la zi, cat si alti reprezentanti ai societatilor membre pot asista la sedinta, dar nu vor avea drept de vot.

Pentru a vota, trebuie fie sa fiti reprezentantul legal al societatii (sau salariatul delegat), fie sa aveti o imputernicire.

In conformitate cu articolul 16.1.3 din Statutul CCIFER, un membru prezent nu poate avea mai mult de doua imputerniciri. 

In toate cazurile, pentru a fi valabila, imputernicirea trebuie sa aiba semnatura reprezentantului legal. Imputernicirea trebuie sa fie trimisa pe adresa ag(@)ccifer.ro

Adunarea Generala a Aderentilor 2018

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin