Adela JANSENMembru al Consiliului Director CCIFER

Adela Jansen are peste 25 de ani de experiență la nivel de top management și în cadrul consiliilor de administrație din multiple industrii, organizații de business afaceri și profesionale, deținând experiență în strategii de dezvoltare, guvernanță, resurse umane și de transformare.

Parteneră într-o companie de tehnologie, Druid Artificial Intelligence, Adela este membru al board-ului și al advisory board în mai multe structuri, precum Camera Franceză de Comerț, Industrie și Agricultură din România, Coaliția pentru Dezvoltarea României, Envisia Boards of Elite, EMI International și în alte companii tehnologice și financiare, fiind membru al Asociației Administratorilor Independenți, Professional Women Network, implicându-se în proiecte legate în principal de guvernanța corporativă.

Absolventă a Institutului Politehnic/Facultatea de Automatizare și Calculatoare și a unui program EMBA, este conferențiar, doctorand la ASE și la Universitatea din Strasbourg, deținând o certificare ca membru independent al consiliului de administrație al Henley Business School  și urmează programul ESG Investing la CFA Institute.

Adela Jansen a plus de 25 ans d’expérience au niveau du top management et des conseils d’administration dans de multiples industries, organisations de business et professionnelles, avec une expertise dans des stratégies de développement, de gouvernance, de ressources humaines et de transformation.

Partenaire dans une entreprise de technologie, Druid Artificial Intelligence, Adela est membre de board et advisory board dans plusieurs structures, dont la Chambre Française de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture en Roumanie, la Coalition pour le Développement de la Roumanie, Envisia Boards of Elite, EMI International et  dans des autres entreprises de technologie et financières, en étant aussi membre de l’Association des administrateurs indépendants, Professional Women Network et impliquée dans des projets liée principalement à la gouvernance corporative.

Diplômée de l’Institut Polytechnique/Faculté d’Automatisation et ordinateurs et d’un programme EMBA, elle est professeure associée, doctorante à l’ASE et à l’Université de Strasbourg, titulaire d’une certification de membre indépendant du conseil d’administration de la Henley Business School et suit le programme ESG Investing à l’Institut CFA.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Descoperă spațiul tău personal pe ccifer.ro !

Close

Descoperă spațiul tău personal pe ccifer.ro !