Tatian DiaconuCEO Ceetrus Romania

Tatian Diaconu, CEO Ceetrus Romania, animă împreună cu o echipă de 60 de colaboratori, 23 de centre comerciale în 15 orașe din țară și proiectul cu funcțiuni mixte Cartier Coresi, în Brașov.  

Leadership-ul lui Tatian a jucat un rol decisiv în dezvoltarea relevantă și agilă a celui mai amplu proiect de regenerare urbană din România – transformarea fostei platforme Tractorul într-un spațiu de viață dinamic și inovator. Prin acest proiect, 100 de hectare, reprezentând 8% din suprafața activă a orașului au fost redate brașovenilor și peste 10.000 de locuri de muncă permanente și temporare au fost create (rezidenții clădirilor de birouri, lucrătorii comerciali din spațiile de retail, lucrătorii din șantiere).   

În perioada 2018 – 2019, Tatian a coordonat dezvoltarea internațională a companiei în 10 țări europene și Portofoliul Europei de Est, animând o echipă de 250 de persoane și proiecte de dezvoltare ambițioase în Polonia, Rusia, România și Ucraina.  Absolvent al Academiei Militare în România, al unui program masteral în Franța și al unui MBA Internațional (The Next MBA by Mazars), înainte de a se alătura Ceetrus, Tatian a pilotat activitățile de expansiune ale Bricostore pentru România, Ungaria și Croația.  

Cu o atitudine curajoasă și inovatoare în fața provocărilor, Tatian este în primul rând mândru de echipele și parteneriatele pe care le-a coordonat de-a lungul vremii.  

Tatian Diaconu, CEO de Ceetrus Romania, anime avec une équipe de 60 collaborateurs, 23 centres commerciaux dans 15 villes du pays et le projet mixte Cartier Coresi à Brașov.
Le leadership de Tatian a joué un rôle décisif dans le développement pertinent et agile du plus grand projet de régénération urbaine de Roumanie - la transformation de l'ancienne plateforme Tractorul en un espace de vie dynamique et innovant. Grâce à ce projet, 100 hectares, représentant 8% de la zone active de la ville ont été restitués aux habitants de Brasov et plus de 10 000 emplois permanents et temporaires ont été créés (résidents des immeubles des bureaux, travailleurs commerciaux dans les espaces commerciaux, travailleurs sur les chantiers de construction) .
Entre 2018 et 2019, Tatian a coordonné le développement international de l'entreprise dans 10 pays européens et le portefeuille d'Europe de l'Est, animant une équipe de 250 personnes et des projets de développement ambitieux en Pologne, Russie, Roumanie et Ukraine. Diplômé de l'Académie Militaire en Roumanie, d'un master en France et d'un MBA international (The Next MBA by Mazars), avant de rejoindre Ceetrus, Tatian a piloté les activités d'expansion de Bricostore pour la Roumanie, la Hongrie et la Croatie.
Avec une attitude courageuse et innovante face aux défis, Tatian est avant tout fier des équipes et des partenariats qu'il a coordonnés au fil du temps.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Descoperă spațiul tău personal pe ccifer.ro !

Close

Descoperă spațiul tău personal pe ccifer.ro !