Tranziție Verde

Grupul de lucru pentru tranziție verde își propune să analizeze provocările pentru companiile membre CCIFER ale acestei treceri către un model economic sustenabil care nu este bazat pe un supraconsum al resurselor naturale, dar și oportunitățile pe care această schimbare le aduce mediului de afaceri.

Membrii grupului de lucru se întâlnesc regulat pentru a împărtăși idei și experiențe legate de modul în care pot răspunde angajamentului comun de reducere a gazelor cu efect de seră și de a contribui astfel la obiectivul unei Europe neutre din punct de vedere climatic până în 2050.

Obiective:

  • Identificarea constrângerilor și nevoilor companiilor  pentru a răspunde provocărilor tranziției energetice
  • Identificarea de proiecte și soluții noi care ar putea duce la scăderea amprentei de carbon prin reducerea consumului de energie sau încurajarea economiei circulare
  • Schimbul de bune practici intre companii
  • Creare de noi oportunități de business prin crearea de parteneriate și sinergii între membrii CCIFER

 

Responsabil CCIFER

Monica Ioniță

Limbi de lucru

franceză, engleză, română

Contact

monica.ionita@ccifer.ro

 

Animator

Maria-Cristina ZAHARIA, Senior Manager Public Affairs ENGIE Romania

Cristina are o experiență de 13 ani în sectorul public, activând în celula diplomatică a Prim-ministrului, la Ambasada României în Franța și ocupând funcția de director de cabinet al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și turismului. Această experiență este completată de o activitate de 12 ani în ENGIE Romania unde a deținut responsabilități în cadrul cabinetului Președintelui Director General și în echipa de Comercializare. Începând cu anul 2018, integrează echipa de Afaceri Publice, Strategie și Reglementare a ENGIE unde se ocupă cu precădere de afaceri europene. Cristina deține o licență în Științe Politice (în limba franceză) și un Master în Studii Europene la Universitatea București. În anul 1999, a beneficiat de o bursă de practică de trei luni în administrația SUA. Cristina este fluentă în franceză și în engleză (pe lângă limba română care este limba maternă).

 

Grupuri de Lucru

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Descoperă spațiul tău personal pe ccifer.ro !

Close

Descoperă spațiul tău personal pe ccifer.ro !